Search
사이트 내 전체검색
 • 6
  • 비트엠 Newsync B275IPS QHD Adobe RGB
  • 68.6cm(27형) / 와이드(16:9) / 평면 / AH-IPS / 광시야각 / 2560 x 1440(QHD) / 0.2331mm / 6(GTG)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 5,000,000:1 / 75Hz / NTSC: 100% / Adobe RGB: 100% / sRGB: 100% / HDMI / DP포트 / DVI / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / Free Sync / G-Sync compatible / 스피커 / 틸트 / HDR
 • 5
  • Newsync B2775QHD PLUS HDR 인기글
  • 68.58cm(27형) / 와이드(16:9) / 평면 / AH-VA / 광시야각 / 2560 x 1440(QHD) / 0.233mm / 5(GTG)㎳ / 250㏅ / 3,000:1 / 500,000:1 / 75Hz / sRGB: 100% / HDMI / DP포트 / DVI / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 조준선 표시 / Free Sync / G-Sync compatible / 스피커 / 100 x 100mm / HDR / 26.1W / 0.5W
 • 4
  • Newsync B284K UHD HDR 인기글
  • 70.85cm(28형) / 와이드(16:9) / TN / 일반시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.16mm / 1(OD)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / HDMI 2.0 / DP포트 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 조준선 표시 / Free Sync / 스피커 / 헤드폰 아웃 / 틸트 / 100 x 100mm / HDR / 36W / 0.35W
 • 3
  • Newsync B275IPS QHD HDR 인기글
  • 68cm(27형) / 와이드(16:9) / 광시야각 / 2560 x 1440(WQHD) / 0.2331mm / 6㎳ / 350㏅ / 1,000:1 / LED 방식 / 75Hz / HDMI / DP포트 / DVI / 블루라이트 차단 / 조준선 표시 / Free Sync / 스피커 / 틸트 / 75 x 75mm / 고정종횡비 지원 / HDR / 31.95W / 0.47W
 • 2
  • Newsync B274K UHD HDR 인기글
  • 68.47cm(27형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.1554mm / 6㎳ / 350㏅ / 1,000:1 / LED 방식 / HDMI 2.0 / DP포트 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / Free Sync / 스피커 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트 / 75 x 75mm / 크로마서브샘플링 / HDR
 • 1
  • Newsync B275IPS QHD Plus 인기글
  • 68cm(27형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 2560 x 1440(WQHD) / 0.2331mm / 6(GTG)㎳ / 350㏅ / 1,000:1 / LED 방식 / 75Hz / HDMI / DVI / DP포트 / 블루라이트 차단 / 조준선 표시 / 스피커 / 75 x 75mm / 틸트 / 고정종횡비 지원 / 15.68W / 0.47W
게시물 검색